Preloader
 

Grafik & Web Tasarım

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım Tarihi

MÖ 14,000’lerde yapılmış mağara resimlerine ve İÖ 4.yy’da yazının başlamasına dayandırılabilmektedir. Sonraları daha çok el yazması ile dini içerikli kitaplar ilk yayınlar olacaktır. Johann Gutenberg’in Avrupa’da 1450’lerde hareketli matbaa’yı icadı ile kitaplar yaygınlaşmaya başlamıştır.O dönemlerde Entellektüel düşünce din etrafında olduğundan ilk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar dinsel kitaplardır.
Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım metnin ve görsellerin algilanabilir ve gorulebilir bir düzlemde organize edilmesidir.Ekran, baskı,animasyon, hareket film , iç mimari gibi birçok ortamda uygulanabilir.Temel ilkeleri denge,hizalama, vurgulama,karşıtlık , hareket, görüntü, oran, yakınlık, ritm,tekrarlama , ve birliktir.

Grafik Tasarım

Grafik tasarım üzerinde çalışıp 2 yıllık yüksekokul okuyanlara “Grafiker”, 4 yıllık lisans eğitimi yapanlara “Tasarımcı” denir.Görsel bir iletişim sanatı olan grafik tasarımın Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. 

ilk kez 20.yyın ilk yarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen ve daha sonra da çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler Grafik tasarım için kullanılmıştır.

Teknoloji geliştikçe, sadece malzemeler değil, film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarların yardımı ile üretilen görsel malzemeler de grafik tasarımın kapsamını oldukça genisletmiştir.Bugünün grafik tasarımcısı; kaligrafi sanatçılarının, baskı ustalarının ve zanaatçılarının geleneğini sürdüren bir meslek adamıdır.Bir problemin çözümü Tasarım demektir.

Grafik Tasarım Problemleri genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. Genel olarak bütün görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut içinde var olan görüntü sanatları hemen hemen aynı dili kullanırlar. 

Fotoğrafçılar, Ressamlar ,Seramikçi,Heykeltraşlar ve diğer birçok meslek grubunun oluşturduğu sanat profesyonellerinin yeni bir üyesi olan grafik tasarımcı da birçok tasarım problemini çözerken, bu ortak dilden yararlanır. 

Grafik Tasarım problemi her zaman iletişim ile ilgilidir. Grafik Tasarımcısı, uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri bilmek zorundadır.Tasarımcı için birçok çözüm vardır. Başka bir deyişle , grafik tasarım problemi içinde tek bir doğru çözüm yoktur. Bir çok doğru çözüm vardır.